grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 02. 07. 2021. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Hасељавање јеленске дивљачи (Cervus elaphus) у Србији.

Током неколико протеклих година Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме је иницирала и средствима Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије подржало више развојних пројеката који се односе на унапређење стања популација најзначајнијих врста наше ловне фауне. Једах од најзначајнијих пројеката који се спроводи односи се на реинтродукцију односно враћање јеленске дивљачи (Cervus elaphus) на станишта која су некада била део његовог природног ареала у брдско-планинским подручјима Републике Србије. Повратку јеленске дивљачи на његова некадашња станишта претходила су детаљна двогодишња истраживања која су започета током 2016. године, а која су финансирана из средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије, и која је спровео Шумарски факултет из Београда. Према резултатима тога истраживања, шумски комплекси централног дела Србије су изузетно повољни за  јеленску дивљач.

  1. март 2019. године званично је започео процес насељавања јеленске дивљачи на подручју планине Таре, када су са локалитета ,,Дубашница” из источног дела Србије донесене три женке. У другом наврату, 17. априла 2019. године је на исти локалитет донешено 17 грла (13 женки и 4 мужјака) са Фрушке горе.

У последње две године насељено је више од 230 грла јеленске дивљачи на подручје Таре, Чемерног, Копаоника, Златибора (Муртеница и Торник), Цера, Великог Јастрепца и Хомоља.

Циљ започетих насељавања је да се у шумским комплексима брдско-планинског дела Србије формирају трајне и стабилне популације јеленске дивљачи што намеће потребу да се процес насељавања перманентно наставља, како у наведеним подручјима, тако и на другим локалитетима