grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 07. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Студија о насељавању јеленске дивљачи – Шумарски факултет, Београд

О започетој реинтродукцији јеленске дивљачи (Cervus elaphus) у Србији

Започетом процесу реинтродукције (насељавања) јеленске дивљачи (Cervus elaphus) на станишта која су некада била део њеног природног ареала у централном делу Републике Србије, претходила су детаљна истраживања која је спровео Шумарски факултет Универзитета у Београду.

На основу резултати научно-истраживачког пројекта које је спровео Шумарски факултет одабирани су одговарајући локалитети за почетак процеса реинтродукције обичног јелена.

Основни циљ реинтродукције ове врсте дивљачи широм наше земље је, трајно враћање на његова некадашња станишта и успостављање (оснивање) природних популација у слободној природи (тзв. „отвореним ловиштима“).

18. март 2019. године званично је започео процес насељавања јеленске дивљачи на подручју Таре, на локалитет у ловишту ,,Ђетиња”, када су са локалитета ,,Дубашница” из источног дела Србије донесене три женке. У другом наврату, 17. априла 2019. године је на исти локалитет донешено 17 грла (13 женки и 4 мужјака) са Фрушке горе.