grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 24. 02. 2021. године
Број: 404-02-240/2018-10
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Записник прегледа пријаве пристигле на Jавни оглас за давање права на газдовање ловиштима на територији Ценгтралне Србије

Преузимање: