grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 01. 12. 2016. године
11070 Н. Београд
Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење корисницима ловишта о проглашењу угроженог подручја због појаве авијарне инфлуенце

Обавештавамо вас да је у Аустрији, Швајцарској, Данској, Немачкој, Француској, Пољској и Холандији, као и у земљама у окружењу – Мађарској и Хрватској, дијагностикована заразна болест птица авијарна инфлуенца (АИ).

Авијарна инфлуенца је контагиозна вирусна болест, коју изазива птичји инфлуенца вирус H5N8, који је патоген само за живину и птице. Резервоари (носиоци) и вектори (преносиоци) ове болести су, пре свих дивље птице водених и приобалних станишта, које су природно отпорне на болест и не показују клиничке знакове оболења, те с тога представљају главну опасност за ширење болести на домаће птице. Болест се преноси фецално-оралним путем, односно фецесом (изметом) и/или респираторним и назалним секретом. Болест се преноси директним или индиректним путем са дивљих на домаће птице. Инкубација код живине траје до седам дана, али за потребе контроле болести се узима инкубација од 21 дана.

На основу формалног обавештења надлежних органа из Републике Мађарске о локацији појаве болести  на газдинству које је удаљено 5km од границе са нашом земљом, а у складу са својим надлежностима и обавезама регулисаним Законом о ветеринарству и предметним правилником за болест АИ, као и међународним обавезама и прописима које предвиђају проглашење зараженог подручја у полупречнику од најмање 3km и угроженог подручја у полупречнику од најмање 10km од жаришта болести авијарна инфлуенца, Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине је донела Решење о проглашењу угроженог подручја на територији од најмање 10km од границе са Мађарском (текст Решења можете прочитати кликом на линк: http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/vesti/vesti-o-dogadjajima/585-resenje-o-proglasenju-ugrozenog-podrucja-i-zone-nadzora-zarazne-bolesti-avijarna-influenca). Истим решењем су одређене и зоне под надзором на преосталом подручју севернобачког и западнобачког округа и наложене одговарајуће мере у складу са домаћим и међународним прописима.

Напомињемо да је и Министарство пољопривреде Републике Хрватске прописало мере за спречавања ширења АИ, на делу подручја Вуковарско-Сремске жупаније где је утврђена појава АИ  (општине Церна и Иванково), тако да је неопходно подићи ниво контроле и надзора у свим ловиштима установљеним на територији Србије која се налазе у пограничном подручју са Републиком Хрватском.

По питању ловних активности, треба знати да није проглашена забрана лова,  али да је забрањено изношење одстрељене пернате дивљачи изван угроженог подручја и промет живе дивљачи за време трајања прописаних мера (21 дан).

Обавеза корисника ловишта је да, уколико се при прегледу одстрељених ловостајем заштићених птица примети било каква сумња на појаву болести, одмах и без одлагања обавести надлежног ветеринарског инспектора.

Мере у зонама надзора трају и даље у складу са решењем, али укључују само појачан активни и пасивни надзор у ловиштима, пријаве сумњи на болест и угинућа и евентуалне заједничке активности са овлашћеним организацијама које се баве заштитом природе.