grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 05. 03. 2018. године
ЈНМВ број: 404-02-128/2018-10
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања ловних карата за ловну 2018/2019. годину