grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 24. 01. 2018. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

ЈАВНА РАСПРАВА ПРЕДЛОГА ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ СТАНДАРДА ЗА ШУМСКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Управа за шуме је финансирала пројекат „Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда”, који је реализовао Шумарски факултет Универзитета у Београду.

Завршни извештај по Пројекту са предлогом новог стандарада за шумске саднице можете преузети овде.

Позивамо стручну јавност да се изјасни о предлогу новог стандарада и своје мишљење, коментаре и сугестије доставите на email: ljiljana.sovilj@minpolj.gov.rs , do 12. februara 2018. godine.