grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 22. 06. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавна расправа основа газдовања шумама за газдинске јединице “Доњи Пек-Чезава”, “Голубац-Дубовац”, “Јужни Кучај ИИ”, “Каменичка река”, “Котленик”, “Острво” и “Турјак-Вршине”