grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 02. 02. 2017. године
Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Пруд – Просјанице“ 2017-2026, ОЗЗ Сремски Карловци
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Пруд – Просјанице“ 2017-2026, ОЗЗ Сремски Карловци