grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 03. 12. 2021. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавни увид Основе газдовања шумама за ГЈ „Маљен-Ридови“ – ШГ,,Ужице“ , Ужице. . Период важења Основе газдовања шумама (2022-2031)