grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 19. 07. 2021. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основe газдовања шумама (табеларни и текстуални део), за: ГЈ „Јавор-Коравчина“ – ШГ,,Голија“, Ивањица., ГЈ „Црепуљник“ – ШГ,,Голија“, Ивањица..