grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 26. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Муретница” – ШГ,,Ужице”, Ужице; ГЈ „Јаутина” – ШГ,,Борања”, Лозница и ГЈ „Јешевац” – ШГ,,Крагујевац”, Крагујевац