grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 17. 07. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Видојевица” ШГ Топлица, ГЈ „Ргајске планине” ШГ Топлица, ГЈ „Студеница – Пулимир” ШГ Столови, ГЈ ,,Босањеˮ ШГ Пријепоље