grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 27. 03. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основуa газдовања шумама за: ГЈ „Kијевача” – ШГ,,Пријепоље”, Пријепоље и ГЈ „Љубостињске шуме” – ШГ,,Расина”, Крушевац