grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 20. 03. 2018. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Међународни Дан шума 21. март 2018. године

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 21. децембра 2012. године резолуцију којом је 21. март проглашен светским Даном шума, како би се подигла свест заједнице о значају шума и допринело њиховом очувању и одрживом газдовању. Пре тога, овај датум је још од 1971. године обележаван као Дан шума, на иницијативу Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације, а коју је касније подржао FAO.

Многобројне општекорисне функције шума, поред привредне, су добро познате од давнина, а у последњим деценијама је њихов значај посебно наглашен због евидентних климатских промена. Значај шума у прилагођавању и борби против климатских промена је непроцењив, посебно у производњи кисеоника и депоновању угљен диоксида, односно борби против гасова са ефектом стаклене баште. У том смислу угљен диоксид је један од најштетнијих гасова, а 40% угљеника на планети је складиштено у шумама. Један хектар нове шуме сваке године везује око 5 тона CO2, због чега је борба против смањивања површина под шумама такође један од приоритета модерног друштва.

Ове године фокус обележавања Дана шума је на значају шума за одрживе градове, како би градови били зеленији, здравији и лепши за живот становника. Штетни ефекти гасова су у градовима нарочито изражени. Као данак напретку цицилизације и брзом економском развоју поједини градови света, због степена загађења ваздуха, постају неусловни за живот људи, а неретке су слике становника који са гас маскама излазе на улицу. Изрека да су шуме плућа планете, односно плућа градова, ту се непосредно види, па је очување и повећање зелених површина у градовима предуслов за опстанак људи у њима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године обележава овај датум како би скренуо пажњу јавности на значај шума, као и на активности које предузима у циљу очувања и унапређења стања шума у Републици Србији, пре свега на подизању нових шума, заштити, санацији, нези, производњи шумског семена и садног материјала, градњи и одржавању шумских путева и др. Истовремено, мерама шумарске политике утицало се на интензивирање радова у шумарству, у складу са планским документима, а у циљу спровођења свих потребних радова у шуми како би се побољшао њихов квалитет, виталност, адаптираност на услове станишта и достигла структура која обезбеђује трајност шума на овим просторима.

Ове године Дан шума обележавамо у сарадњи са ЈП „Србијашумеˮ, на Ртњу, код домаћина Шумског газдинства ,,Тимочке шумеˮ из Бољевца, заједничком акцијом пошумљавања  на површинама које су девастиране леденим таласом који је 2014. године у источној Србији захватио 17 хиљада хектара шума и направио незапамћене  штете.

На Светски дан шума 2018 започињу нови пројекти у шумарству Србије

Дана 21. марта, на Светски дан шума, сектор шумарства Србије започиње са реализацијом два веома важна пројекта у сарадњи са Организацијом Уједињених Нација за пољопривреду и храну (UN FAO). На уводним радионицама започиње се са реализацијом пројеката (1) Изградња капацитета за успостављање система одрживог газдовања дивљачи (TCP/SRB/3603) и (2) Допринос одрживог газдовања шумама ниској емисији и прилагодљивом развоју (GCP/SRB/003/GFF).

Први пројекат је оријентисан ка развоју савременог система газдовања дивљачи у Републици Србији и унапређење транспарентности и конзистентности информација о дивљачи, ловству, трговини и мониторингу које се користе у планирању и извештавању. Резултати овог пројекта омогућиће информисано и доказима поткрепљено одлучивање у питањима која се односе на дивљач, коришћењем састојинског приступа и фокусирајући се на сеоска домаћинства. Поред извештаја о стању газдовања дивљачи у Србији, резултат пројекта подразумева и ојачане капацитете на националном нивоу за спровођење одрживог газдовања дивљачи, ловству, трговини и мониторингу, као и унапређен систем за бонитирање станишта за одрживи лов.

Овај пројекат представља допринос UN FAO другом пројекту који се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF), а чији су најважнији планирани резултати спроведена Национална инвентура шума са посебним освртом на заштиту биодиверзитета и климатске промене, функционалан информациони систем у шумарству Србије, као и ревизија Програма развоја шумарства и осталих планских докумената на свим нивоима.