grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 20. 10. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Наредба о сакупљању семена Храста Китњака, Сладуна, Лужњака, Јавора, Белог Јасена, Смрче, Црног и Белог Бора

  1. Налаже се Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашумеˮ Београд да до 25. марта 2020. године изврши сакупљање семена храста китњака, сладуна, лужњака, јавора, белог јасена, смрче, црног и белог бора, у семенским објектима уписаним у Регистар региона провенијенције и признатог полазног материјала за производњу селекционисаног, квалификованог, тестираног и репродуктивног материјала познатог порекла.
  2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.