grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 27. 04. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Закон о потврђивању конвенције о Европском шумарском институту ЕФИ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници од 21. априла 2017. године Закон о потврђивању конвенције о Европском шумарском институту, чиме је Република Србија постала пуноправни члан Европског шумарског института (EFI).

EFI је међународна организација, која је основана од стране европских држава. Конвенција о Европском шумарском институту је усвојена у Јоенсуу, Финска и ступила је на снагу 28.08.2003. године.

Државна заједница Србија и Црна Гора је 27. новембра 2003. године потписала споразум о приступању Конвенцији, а тек доношењем овог закона постала је њен пуноправни члан.

До 2013. године, 25 европских држава је ратификовало Конвенцију о EFI (Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Данска, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Ирска, Италија, Летонија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска и Велика Британија), које су уједно и чланови EFI-ја.

EFI има 115 сарадника и придружених чланова у 34 земље, пет регионалних канцеларија и три пројектна центра.

Седиште EFI-ја је у Јоенсуу, у Финској, канцеларија за подршку се налази у Барселони, док је у Бриселу канцеларија за везу.

Сврха и функције Ковенције су предузимање истраживања у области шумарске политике на паневропском нивоу и њених аспеката у вези са животном средином, одрживим коришћењем и стањем европских шума. Институт пружа информације релевантне за осмишљавање политике и доношење одлука у европским земљама у сектору шумарства и шумарске индустрије, обавља истраживања у наведеним областима, развија истраживачке методе, организује научне састанке и учествује у њима, организује и шири знање о свом раду и резултатима.

Чланством се стиче право на учествовање у креирању политике у области шумарства на регионалном и европском нивоу, на учествовање у заједничким истраживањима, коришћењу и размени сазнања и научних достигнућа. Чланство омогућава приступ резултатима истраживачких пројеката на нивоу Европе или појединих региона, компаративних студија, европске базе података из области шумарства и тематских карата.