grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 16. 12. 2021. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

16.12.2021. Objavljuje se Rešenje broj: 464-01-345/2020-10 od 1.10.2021. godine koje je doneto po zahtevu Andrić Vladimira iz Valjeva, sa datumom objavljivanja 16. 12.2021. godine.

 

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се Решење број: 464-01-345/2020-10 од 1.10.2021. године које је донето по захтеву Андрић Владимира из Ваљева, са датумом објављивања 16. 12.2021. године.

 

• PDF документ скенираног решења