grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 04. 03. 2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

04. 03 .2022. Објављује се Решење број: 464-01-700/2021-10 од 19.11.2021. године које је донето по захтеву Schonenberger Гајић Игора из Горњег Милановца, са датумом објављивања 04.03.2022. године.

Преузимање:

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се Решење број: 464-01-700/2021-10 од 19.11.2021. године које је донето по захтеву Schonenberger Гајић Игора из Горњег Милановца, са датумом објављивања 04.03.2022. године.

Прилог – ПДФ решење