grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 11.10.2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА

У складу са одредбама Правилника о изменама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи (,,Службени гласник РС“, број 92/21) сваки корисник ловишта у Републици Србији који је годишњим планом предвидео лов на зеца (Lepus europaeus, Pall), први (пробни) лов  треба да организује у периоду од 15. до 25. октобра текуће ловне године и изврши прикупљање и доставу очних сочива свих одстрељених зечева ради анализе.

               Како је прикупљање, достава и анализа очних сочива свих одстрељених јединки зеца са подручја Републике Србије веома комплексан и обиман посао, у текућој ловној години нису се стекли услови за његово спровођење, те у вези са тим, корисници ловишта са подручја Републике Србије који су годишњим планом предвидели лов на зеца (Lepus europaeus, Pall), исти спроводе у складу са одредбама овог правилника, али без обавезе прикупљања и доставе очних сочива.

Документ:

Преузми