grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 27. 03. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Међународни дан шума 2019

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 21. децембра 2012. године резолуцију којом је 21. март проглашен светским Даном шума, како би се подигла свест заједнице о значају шума и допринело њиховом очувању и одрживом газдовању. Пре тога, овај датум је још од 1971. године обележаван као Дан шума, на иницијативу Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације, а коју је касније подржао FAO.

Обележавањем овог датума сваке године подсећамо се на значај шума и очувања и унапређења шумских екосистема, а 2019. године тема Дана шума је „Шума и образовање“, односно да научимо да волимо шуме.

Поводом овогодишње теме Дана шума послато је неколико кључних порука од стране Уједињених нација:

  • разумевање шума и одржавање шума су кључне за нашу будућност, поготово имајући у виду пројекцију пораста броја становника на планети Земљи на 8,5 милијарди до 2030. године;
  • следећа порука УН-а је да никад нисте превише млади да бисте почели да учите о дрвећу. Помажући деци да се повежу са природом будуће генерације постају свесне значаја шума и потребе да се њима газдује на начин којим се обезбеђује опстанак шума;
  • у циљу очувања наших шума неопходна су нам како традиционална, тако и модерна знања. Шумари морају добро да познају и разумеју природу, али истовремено и да прате најновија научна и технолошка знања како би се обезбедило најефикасније праћење стања и одрживо газдовање шумама.
  • улагање у образовање у шумарству може да промени свет набоље. Такође, веома је важно у ове активности укључити жене, посебно у руралним подручјима, које могу значајно допринети одрживом газдовању шумама.

Ове године Управа за шуме обележила је Дан шума у Тршићу, у шумском газдинству  „Борања“ Лозница, делу Јавног предузећа „Србијашуме“ на демонстрационим површинама на којима се обавља обука инжењера шумарства.

Присутне су поздравили директор Управе за шуме Саша Стаматовић, в.д. директора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, преседник коморе инжењера шумарства Србије Александар Воркапић и  професор Шумарског факултета Универзитета у Београду др Милорад Даниловић.

Током обележавања Дана шума, на локалитету Шарена буква, одржана је презентација „Обука тренера за примену упустава за газдовање појединим газдинским типовима“ од стране радног тима, у оквиру пројекта „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“. Пројекат заједнички реализују Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, заједно са Kомором инжењера шумарства Србије, ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. О пројекту су говорили чланови радне групе Радивоје Каурин, Ненад Петровић, Axel Weinreich и Ulrich Kohnle, који су уједно били и тренери на обуци.