grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 14. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о променама рачуна за уплату накнада

Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РСˮ, број 95/2018), који се примењује од 01.01.2019. године, чланом 56. прописане су накнаде за коришћење шума и шумског земљишта, и то: накнада за коришћење дрвета и накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене.

У складу са тим уведена су два нова уплатна рачуна:

840-741596843-47 – Накнада за коришћење дрвета

840-741597843-54 – Накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене.

Истовремено, угашен је рачун 840-741526843-42 на који је до ступања на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара уплаћивана накнада за коришћење шума и шумског земљишта.