grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 29. 03. 2018. године
Број: 404-02-175/2018-10
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Извештај о резултатима I Конкурса за доделу средстава субвенција Буџетског фонда за шуме за 2017. годину