grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 17. 05. 2018. године
Број: 404-02-266/2018-10 (редни број 1.2.8)
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавна набавка сервисирање службених возила са уградњом резервних делова: ЈНМВ број: 404-02-266/2018-10