grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 07. 03. 2018. године
Број: 404-02-125/2018-10
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о најповољнијем понуђачу у поступку изузете набавке

Управа за шуме је спровела

Изузету набавку на коју се непримењује ЗЈН:

Набавка услуге одржавања и ажурирања wеб сајта: број: 404-02-125/2018-10 (интерни број: 2.2.7)

Набавка услуге одржавања и ажурирања wеб сајта