grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 10. 05. 2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Измена и допуна за ОГШ за ГЈ“Срндељска река“, ГЈ „Блажевске шуме“ и Гј „Јужни Кучај III“

Преузимање:

Документа