grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 27. 03. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основa газдовања шумама за ГЈ „Заовине” – ЈП ,,Национални парк Taра”, Бајина Башта и ГЈ ,,Комуналне шуме”– ЈП ,,Национални парк Тара”, Бајина Башта