grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 10. 04. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основe газдовања шумама за: ГЈ „Радинска-Врањак” – ШГ,,Сремска Митровица”, Сремска Митровица, ГЈ „Делиблатски песак-Драгићев хат” – ШГ,,Банат”, Панчево и ГЈ „Потиске шуме” – ШГ,,Сомбор”, Сомбор.