grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 08.08.2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Дозволе за извоз дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију

На основу Одлуке о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију („Службени гласник РСˮ, број 87/22 од 4. августа 2022. године), коју је донела Влада под бројем 05 број 335-6263/2022 на седници од 4. августа 2022. године, прописано је да ће дозволе за извоз одређених дрвних сортимената од битне важности за РС до количина утврђених у тачки 1. Одлуке издавати Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на предлог комисије коју образује министар  пољопривреде, шумарства и водопривреде. Текст Одлуке може се преузети овде.

Захтеви за издавање дозвола за извоз подносе се електронски на адресу: drvoizvoz@minpolj.gov.rs , на обрасцу који можете преузети овде.