Јавна расправа основа газдовања шумама за газдинске јединице “Манасија 4 – Валкалуци” и “Сента”

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 11. 10. 2017. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...